УСЛУГИБлагодарение на уникалната си технология ПИЕЗОКВАРЦ има възможност да извършва услуги, свързани с шлайфането и полирането на различни детайли. Особено е тясно сътрудничеството с фирми,занимаващи се с оптика.
ПИЕЗОКВАРЦ има и специална технология за шлайфане и полиране на цилиндрични детайли като допустимите отклонения са в рамките на един микрон.

Освен шлайфане и полиране фирмата предлага:

-   рязане с диамантен диск
-   гатерно рязане
-   обработка на цилиндрични детайли от керамика, кварц, стъкло и др.
-   вакуумно нанасяне на тънки метални слоеве
Copyright 2002-2005. All Rights Reserved. piezoquartz.bg

HOME  OPTICS  PRODUCTS  SERVICES  NEW  |  CONTACTS


ЗА ФИРМАТА      
     
ПРОДУКТИ         

ОПТИКА              

УСЛУГИ             

НОВО                  

       КОНТАКТИ