ОПТИКА

   В последно време ПИЕЗОКВАРЦ разшири развойната и производствената си дейност в областта на оптиката.Фирмата има патентована технология за производство на цилиндрични детайли като се гарантира максимално допустимо отклонение един микрон.

   Качеството на плоскопаралелните пластини е много високо и е технологично гарантирано.

   За нуждите на оптиката се извършва и вакуумно нанасяне на метални и диелектрични покрития.Видът на метала определя отражателните характеристики на огледалото: най-популярен и най-евтин е алуминият и неговото отражение е около 88%-92% във видимата област на спектъра. Среброто е с по-голям коефициент на отражение - 95-99% дори и в инфрачервената област, но не е
подходящо за късо-вълновата част на спектъра.Златото има отлично отражение-98-99% в широката спектрална област от около 550 nm до
далечната инфрачервена част на спектъра.
   Друг основен тип покрития са диелектричните покрития, които представляват диелектрици с показател на пречупване, различен от този на подложката.
   Покритията се нанасят на вакуумни инсталации BALZERS за катодно разпрашване и термично изпарение, което гарантира много добра адхезия.   
   

   


Copyright 2002-2005. All Rights Reserved. piezoquartz.bg

HOME  OPTICS  PRODUCTS  SERVICES  NEW  |  CONTACTS


ЗА ФИРМАТА      
     
ПРОДУКТИ         

ОПТИКА              

УСЛУГИ             

НОВО                  

       КОНТАКТИ