ПИЕЗОКВАРЦ

ПИЕЗОКВАРЦ е създадена през 1990г като фирма,тясно специализирана в производството на кварцови резонатори. Фирмата става символ на бързи и качествени доставки и продукцията и е добре известна в Италия, Германия, Гърция, САЩ, Канада и дори Китай.
  Успоредно с това се развива и производството на кварцови пластини като се удовлетворяват и високите изисквания на изделията на военната промишленост.
Освен това заедно с немската фирма Flucon Fluid Control ПИЕЗОКВАРЦ разработи и пусна в производство кварцови трансдюсери за датчици в автомобилната индустрия.
  Благодарение на уникалната си апаратура и машинен парк ПИЕЗОКВАРЦ вече активно работи и в областта на оптиката. Сред търсените продукти са: цилиндрично полирани детайли и лещи, плоско паралелни полирани пластини с дебелина от 4 микрона, пластини с тънки метални покрития и др.
Поради естеството на работа, фирмата участва в различни научни проекти с учени и специалисти от Софийския университет, БАН, ХТМУ и други.

Copyright 2002-2005. All Rights Reserved. piezoquartz.bg   
   

   


HOME  OPTICS  PRODUCTS  SERVICES  NEW  |  CONTACTS


ЗА ФИРМАТА     
     
ПРОДУКТИ         

ОПТИКА              

УСЛУГИ             

НОВО                  

       КОНТАКТИ